Travel Minatures

No. 1159 Valle San Martino, 06 x 08 oil on canvas. $225

No. 1160 Wash Day,Valle San Martino,
06 x 08 oil on canvas. $225

No. 1162 San Gemini, 06 x 08 oil on canvas. $225

No. 1164 Spoleto View, 06 x 08 oil on canvas. $225

No. 1165 View of Todi, 06 x 08 Oil on canvas. $225

No. 1167 Cat in Orvieto Window, 06 x 08 Oil on canvas. $225

No. 1168 Orvieto Ristorante, 06 x 08 Oil on canvas. $225

No. 1169 Montefalco Arches, 06 x 08 oil on canvas. $225

No. 1170 Bevagna Canal, 06 x 08 oil on canvas. $225

No. 1171 View of Cesi, 06 x 08 Oil on canvas. $225

No. 1186 The Neighbor's Turret,
06 x 08 oil on canvas. $225

No. 1187 Canal in Burgundy, 06 x 08 Oil on canvas. $225

No. 1189 Chateau in Limonton, 06 x 08 oil on canvas. $225

No. 1192 At Francoise's House II,
06 x 08 Oil on canvas. $225

No. 1193 Canal in Moulins-Engilbert, 06 x 08 Oil on canvas. $225

No. 1195 Chateaunuef Morn 3x4, Oil on canvas. $125

#1211 Paris Fruit Stand, 5" x 7" Acrylic on Panel, $175

#1232 Sicilian Fruit Stand, 8 x 10 oil painting, $295

1227 Sicilian Villa, 6 x 8 Oil Painting $ 225

1228 Giardino Path, 6 x 8 Oil, $225

1229 Mt. Etna View, 6 x 8 Oil, $ 225

1231 Savoca View, 8 x 10 Oil, $ 325

No. 464 Cotswold Charm, 06 x 08 oil on canvas. $225

No. 1266 Out to Dry 3x4, Oil on canvas. $125

No. 1267 Sea view 3x4, Oil on canvas. $125

No. 1271 Bavarian Field 3x4, Oil on canvas. $125

No. 1333 A Cotswold Cottage #2, 06 x 08 oil on canvas. $225

No. 1363 A Distant Villa, 06 x 08 oil on canvas. $225

No. 1373 A Cotswold Cottage #9, 06 x 08 oil on canvas. $225

No. 1372 A Cotswold cottage #8, 06 x 08 oil on canvas. $225

No. 1374 Inn a Cotswold Village, 12 x 16 oil on canvas. $595

No. 1362 Through the Arches, 06 x 08 oil on canvas. $225

No. 1335 A Cotswold Cottage #4, 06 x 08 oil on canvas. $225

No. 1338 A Cotswold Cottage #7, 06x08 oil on panel $225

Type

Travel Miniatures